Börsens logik, fast i spelvärlden

I den traditionella affärsvärlden gäller logiken att ju tidigare man investerar i en verksamhet, desto större risk tar man. Risken består av de många osäkerhetsfaktorer som ligger och lurar i framtiden. De kan göra att verksamheten inte blir den framgång som entreprenörerna eller investorerna har tänkt sig. Som kompensation för att man tar denna risk får man göra investeringen till ett fördelaktigt pris.

Det slog mig häromdagen att samma logik gäller om man köper en alfaversion av ett spel på Steam. Man köper ett (ibland knappt spelbart) spel man tycker verkar lovande i ett tidigt skede och är villig att ta risken att spelet eller projektet inte blir som man har tänkt sig, eller att det faktiskt aldrig blir färdigt. Som kompensation får man det till ett rabatterat pris.

Denna sorts köp kallas "early access" och utvecklarna är noga med att poängtera att det man köper inte är en färdig produkt. Det är mer att betrakta som en mikroinvestering i en spelidé.

Häromdagen köpte jag alfaversionen av ett spel på Steam som heter Folk Tale.

Så här skriver utvecklarna, Games Foundry, om early access:

Early Access provides immediate access to the alpha version of Folk Tale at a special discount price. By purchasing Folk Tale while it is in development, you will be contributing towards expanding the development team (currently 9 full-time developers), and joining an active community who's feedback helps shape and improve the game.

Early Access is not for everyone. There can be delays between patches, and it's very common for there to be lots of bugs and missing content. Modern games take a long time to make, and if you are seeking a finished highly polished game, or you are impatient, then it is recommended you wait for the final release.

I mina öron låter det precis som det affärsänglar gör. Skillnaden är att här görs investeringen i mikroformat och helt utan de garantier gällande ett personligt inflytande i projektet som affärsänglar ofta åtnjuter.

Men även om man som enskild spelare inte har ett personligt inflytande så har vi "early access"-investerare/spelare, som kollektiv, ett stort inflytande över spelets utveckling. I fallet med Folk Tale så har de till och med gått ut med en enkät där de frågade spelarna hur de ville att spelet skulle utvecklas framöver. Resultatet har de sammanställt i en presentation där man skulle kunna dra paralleller till den typ av presentationer som görs inför aktieägarna på bolagsstämmor:

När man tittar på denna presentation så kan man inte hjälpa att man känner sig som en aktieägare på en bolagsstämma.