Det är inte strålningen vi ska oroa oss för


Det började med att jag fick ett mail med en PDF-broschyr forwardat till mig från min fru. Hon jobbar på en skola och bland lärarna hade det cirkulerat ett utskick från några som kallade sig Strålskyddsstiftelsen. Titeln på broschyren var "Uppkopplade Barn - Fakta om hur mobiler och datorer påverkar barns hälsa". Eftersom jag arbetar med IT ville hon kolla vad jag trodde om det hela.

Jag ögnade igenom broschyren och i inledningen kunde man bland annat läsa:

"Få vet att strålningen är klassad som möjligen cancerframkallande, att den kan orsaka hjärntumörer och andra cancerformer. Det är inte heller allmänt känt att strålningen kan vara en viktig bakomliggande orsak till sömnproblem, psykisk ohälsa, adhd och andra beteendestörningar, eller att inlärnings- och koncentrationsförmåga kan försämras."

Detta var ett ytterst märkligt påstående för att komma från en myndighet. Dels kändes det som att huvudsyftet var att skrämma upp folk, dels var formuleringarna väldigt vaga och spekulativa. Om det verkligen hade varit farligt hade en svensk myndighet gått ut med varningar långt tidigare, via helt andra kanaler och på ett helt annat sätt.

Strålskyddsstiftelsen

Men om Strålskyddstiftelsen nu inte är någon myndighet, vilka är de? Och varför uttrycker de sig som om de vore en myndighet?

Strålskydsstiftelsen är en lobbyorganisation som bildades 2012 i syfte att sprida vinklad och vilseledande information om farorna med mobiltelefonanvändning och trådlösa nätverk. För att finansiera verksamheten samlar de in pengar via ett bankgiro. Via sin hemsida, utskick och debattinlägg sprider de sedan skrämselpropaganda och förvillande information om farorna med strålning från t ex trådlösa nätverk.

För sin insats tilldelas de utmärkelsen Årets förvillare 2013 av Föreningen Vetenskap och Folkbildning. De får får utmärkelsen "för sin skrämselpropaganda och vinklade rapportering om farorna med mobiltelefonanvändning och trådlösa nätverk". I den långa motiveringen till utmärkelsen kan man bland annat läsa:

"Att de flesta forskare och myndigheter inom området inte delar stiftelsens syn på farorna försöker man förklara med en konspirationsteori, nämligen att meningsmotståndarna skulle vara köpta av mobiltelefonindustrin. Stiftelsen fokuserar på barn, vilket skapar dåligt samvete hos föräldrar och låter stiftelsen undvika det faktum att forskning visat att trådlösa nätverk och mobiltelefoni är ofarliga för vuxna. Att barn skulle vara mera känsliga är högst tveksamt. Strålskyddsstiftelsen har förvillat allmänheten, spritt obefogad oro och ökat risken för elfobi."

Jag delar till fullo Föreningen Vetenskap och Folkbildnings syn på saken och skulle till och med kunna sträcka mig så långt att kalla Strålskyddsstiftelsen för ett gäng foliehattar.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Den verkliga myndigheten i Sverige som ansvarar för strålsäkerhet heter Strålsäkerhetsmyndigheten och inget annat. De är så klart kritiska till den vilseledande information som Strålskyddsstiftelsen har gått ut med. I syfte att sätta stopp för ryktesspridning och falsk information gick de i oktober 2013 ut med ett brev. I det kan man bland annat läsa:

"..det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågorna från trådlösa datornätverk. Anledningen är att den som vistas i närheten av ett trådlöst datornätverk endast exponeras för mycket låga nivåer av radiovågor. Detta gäller även när
barn eller vuxna vistas längre tider i lokaler där trådlösa datornätverk är installerade."

Stillasittandet är farligare

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för ett samband mellan TV-tittande mer än två timmar per dag och en lång rad ohälsofaktorer. Barn och ungdomar (5-17 år) som tittade på TV mer än två timmar per dag hade ökad risk för övervikt och fetma, lägre kondition, lägre självkänsla, sämre socialt beteende och sämre skolprestationer och detta var oberoende av andra kända riskfaktorer. En annan studie visar på ett samband mellan låg muskelmassa i unga år och en ökad risk att dö i hjärt- och kärlsjukdomar när man blir äldre. Just hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige (2011).

Alltså: om man vill värna om hälsan hos barn och ungdomar och hur den eventuellt påverkas av trådlösa nätverk och mobiltelefoner så är det stillasittandet man ska sikta in sig på, inte strålningen.