Token Talk

Jag satt på bussen och funderade på sociala medier och det faktum att vissa personer postar väldigt mycket medan andra är knäpptysta. Då började jag leka med tanken på ett socialt medium där alla kan komma till tals utan att drunkna i pladdret från snackarna. Kanske kunde det leda till en mer nyanserad debatt kring heta samtalsämnen och att röster som normalt inte hörs får en chans att säga vad de tycker?

Token Ring och äktenskapsrådgivning

Det finns ett nätverksprotokoll som heter Token Ring. Det togs fram av IBM på 80-talet och bygger på ungefär samma princip som äktenskapsrådgivning. Bara den som har den symboliska saken - the token - får prata. De övriga ska vara tysta och ingen får avbryta. När man har pratat färdigt lämnar man över symbolen till den är näst på tur.

I ett Token Ring-nätverk så har man också en token, men den är digital och skickas runt mellan de olika datorerna på nätverket mycket snabbt. Bara den dator som för tillfället har token har rätt att skicka data över nätverket.

Begreppet token är lite knepigt att översätta, men man kan säga att det är en sorts tecken, symbol eller bevis för något. I fallet med äktenskapsrådgivning så är det en symbol för rätten att få tala till punkt.

Token Talk

Tänk nu att man skapar ett socialt medium - Token Talk - där man kommunicerar i inte alltför stora grupper. I varje grupp finns det en enda token och bara den som har denna token får posta något. En deltagare som får token kan antingen välja att posta något eller bara låta token gå vidare till den som står näst på tur. Alla poster presenteras i kronologisk ordning så att man kan följa diskussionen.

För att det inte ska bli tvärnit ifall någon struntar i att delta i konversationen så måste man ha en time-out då token automatiskt går vidare till nästa person. Och om någon i ringen inte har gjort något på X antal omgångar sätter man den användaren i karantän vilket innebär att denne inte längre ingår i token-kedjan. För att komma tillbaka in i diskussionen måste man aktivt anmäla sitt inträde igen.

Den filosofiska aspekten

Det finns något i detta som tilltalar mig. Bara för att någon inte säger så mycket så betyder det inte att personen i fråga inte har något att säga. Tvärtom kan man ofta få de mest intressanta och annorlunda insikterna från personer som normalt inte gör så mycket väsen av sig. Andra sidan av myntet är att folk som gillar att prata hela tiden måste hitta tålamodet att lyssna till andra.

Förutom det så skulle det vara ett intressant experiment i kommunikation i och med att man sätter upp ett medium med konstruerade regler för hur kommunikationen mellan människor ska gå till.